• Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023-2024πŸ“†

 • Best lid van Handbalvereniging "Beilen",

  We vinden het als bestuur van Handbalvereniging "Beilen" belangrijk dat zoveel mogelijk leden en ouders van leden weten van de plannen en afspraken die op een algemene ledenvergadering gemaakt worden. Kom ook en denk met ons mee!

  Datum: maandag 25 september 2023
  Tijd: 19.30 uur
  Locatie: Drenthehal (zaal naast kantine)

  De jaarrekening en de begroting worden tijdens de ALV ter plekke beschikbaar gesteld. Om de ALV zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, willen wij vragen om eventuele vragen 72 uur voor de ALV digitaal aan te leveren bij secretaris@hvbeilen.nl. Hieronder vindt u de agenda voor de ALV.


  Agenda:

  β€’ Opening

  β€’ Vaststellen agenda

  β€’ Ingekomen stukken en mededelingen

  β€’ Jaarverslag 2022-2023

  β€’ Verslag financiΓ«le kascommissie

  β€’ Vaststellen Jaarverslag 2022-2023

  β€’ Verkiezingen van de leden van het bestuur en de commissies

  β€’ Jaarbeleid 2023-2024

  β€’ Vaststellen Jaarbeleid 2023-2024

  β€’ Vrijwilligers

  β€’ Rondvraag

  β€’ Afsluiting


  Wij hopen u te zien bij de ALV 2023-2024!


  Met sportieve groet,


  Het bestuur van Handbalvereniging "Beilen"

  Leonie Dorenbos (Voorzitter)
  Inge Mutgeert (Secretaris)
  Brian Oosterhof (Penningmeester)
  Hilda Steen (Algemeen lid)

 • Jaarverslag (zonder jaarrekening)
 • Jaarbeleid (zonder begroting)