• Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022-2023πŸ“†

 • Best lid van Handbalvereniging Beilen,

  We vinden het als bestuur van Handbalvereniging Beilen belangrijk dat zoveel mogelijk leden en ouders van leden weten van de plannen en afspraken die op een algemene ledenvergadering gemaakt worden.
  Kom ook en denk met ons mee!

  Datum: maandag 31 oktober 2022
  Tijd: 19.30 uur
  Locatie: Drenthehal (zaal naast kantine)

  De jaarrekening 2021-2022, de begroting 2022-2023 worden tijdens de ALV ter plekke beschikbaar gesteld. Om de ALV zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, willen wij vragen om eventuele vragen 72 uur voor de ALV digitaal aan te leveren bij beilen@handbal.nl. Hieronder vindt u de agenda voor de ALV.


  Agenda:

  β€’ Opening

  β€’ Vaststellen agenda

  β€’ Ingekomen stukken en mededelingen

  β€’ Notulen ALV 2021-2022

  β€’ Jaarverslag 2021-2022

  β€’ Verslag financiΓ«le kascommissie

  β€’ Vaststellen Jaarverslag 2021-2022

  β€’ Verkiezingen van de leden van het bestuur en de commissies

  β€’ Jaarbeleid 2022-2023

  β€’ Vaststellen Jaarbeleid 2022-2023

  β€’ Rondvraag

  β€’ Afsluiting


  Wij hopen u te zien bij de ALV 2022-2023!


  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur van Handbalvereniging Beilen,

  Leonie Dorenbos
  Voorzitter H.V. Beilen