• Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021-2022πŸ“†

 • Best lid van Handbalvereniging Beilen,

  We vinden het als bestuur van Handbalvereniging Beilen belangrijk dat zoveel mogelijk leden en ouders van leden weten van de plannen en afspraken die op een algemene ledenvergadering gemaakt worden.
  Kom ook en denk met ons mee!

   

  LET OP: VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALV IS EEN CORONABEWIJS NODIG OMDAT DE ALV GEHOUDEN WORDT IN DE DRENTHEHAL!

  Datum: woensdag 29 september 2021
  Tijd: 19.30 uur
  Locatie: Drenthehal (zaal naast kantine)

  De jaarrekening 2020-2021, de begroting 2021-2022 worden tijdens de ALV ter plekke beschikbaar gesteld. Om de ALV zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, willen wij vragen om eventuele vragen 72 uur voor de ALV digitaal aan te leveren bij beilen@handbal.nl. Hieronder vindt u de agenda voor de ALV.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen ALV 2020-2021
  5. Jaarverslag 2020-2021
  6. Verslag financiΓ«le kascommissie
  7. Vaststellen Jaarverslag 2020-2021
  8. Verkiezingen van de leden van het bestuur en de commissies
  9. Jaarbeleid 2021-2022
  10. Vaststellen Jaarbeleid 2021-2022
  11. Rondvraag
  12. Afsluiting


  Wij hopen u in goede gezondheid te zien bij de ALV 2021-2022!


  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur van Handbalvereniging Beilen,

  Inge Mutgeert
  Secretaris H.V. Beilen