• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

   

   

   

  Doelgroep
  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Midden-Drenthe, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

  Bijdrage
  De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120 % van het wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt

  Uitzondering
  Als ouders wel inkomen hebben maar desondanks het sporten of de culturele activiteit van hun kind niet kunnen betalen, kan de intermediair in de financiële motivatie aangeven waarom de ouders toch een beroep op het fonds doen. (schuldsanering etc.)

  Intermediair
  Een beroep op het fonds kan worden gedaan door een geregistreerde intermediair. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. bijvoorbeeld de leerkracht, de schoolarts, de jeugdhulpverlener of de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

  Aanvraagprocedure
  Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl. Voor een sport activiteit bedraagt de bijdrage maximaal € 300,00 per jaar, voor een culturele activiteit is dat maximaal € 500,00. De aanvraag loopt van 01-07-20.. tot 30-06-20.. . Het is altijd mogelijk om op een ander tijdstip in te stromen. Diploma zwemmen kan op elk moment. Vraag naar onze Bartje Leert zwemmen regeling. Naast zwemles mag er een aanvraag voor een andere sport worden ingediend.

  Uitbetaling
  Het fonds keert rechtstreeks uit aan de vereniging. Indien er naast de contributie nog ruimte is in het budget kan er een waardebon worden aangevraagd voor kleding of attributen. De winkelier kan deze waardebon bij het fonds declareren.

  De intermediair ziet er op toe dat het kind/de jongere daadwerkelijk deelneemt aan de activiteiten van de vereniging/organisatie waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt minimaal 1 x tijdens de looptijd van de aanvraag informatie over de deelname van het kind/de jongere