• Contributie bij HV Beilen

  De contributiebedragen per maand zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën. Het is ook mogelijk om alleen te trainen bij H.V. Beilen en dus geen wedstrijden te spelen. Deze bedragen zijn benoemd achter de normale contributiebedragen. De contributie wordt aan het einde van de maand geïnd. 

  "Ieder team dezelfde kwaliteit van kleding, geeft uniformiteit en uitstraling”.
  HV Beilen zorgt voor aanschaf en financiering van de wedstrijdkleding. Spelende leden betalen hiervoor een eigen bijdrage van € 1,00 per maand. Deze bijdrage wordt samen geïnd met de contributie. 

  Jeugdfonds Sport & Cultuur 
  H.V. Beilen vindt dat sport en cultuur een positieve bijdrage levert aan elk kind. Daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl. Meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe lees je hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/ 

   

  LeeftijdBedrag €/maandKledingfonds €/maand
  t/m 7 jaar  € 8,35  € 1,00 
  8 t/m 10 jaar  € 10,30  € 1,00 
  11 t/m 12 jaar  € 11,95  € 1,00 
  13 t/m 15 jaar  € 12,75  € 1,00 
  16 t/m 17 jaar  € 15,25 € 1,00 
  18 jaar en ouder  € 21,30  € 1,00 
  Steunende leden  € 4,40