• Contributie bij HV Beilen

  De contributiebedragen per maand zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën. Het is ook mogelijk om alleen te trainen bij HV Beilen en dus geen wedstrijden te spelen. Deze bedragen zijn benoemd achter de normale contributiebedragen. De contributie wordt aan het einde van de maand geïnd. 

  "Ieder team dezelfde kwaliteit van kleding, geeft uniformiteit en uitstraling”.
  HV Beilen zorgt voor aanschaf en financiering van de wedstrijdkleding. Spelende leden betalen hiervoor een eigen bijdrage van € 1,00 per maand. Deze bijdrage wordt samen geïnd met de contributie.

   

  LeeftijdBedrag €/maandKledingfonds €/maand
  t/m 7 jaar  € 8,35  € 1,00 
  8 t/m 10 jaar  € 10,30  € 1,00 
  11 t/m 12 jaar  € 11,95  € 1,00 
  13 t/m 15 jaar  € 12,75  € 1,00 
  16 t/m 17 jaar  € 15,25 € 1,00 
  18 jaar en ouder  € 21,30  € 1,00 
  Steunende leden  € 4,40