• Algemene Leden Vergadering

 • Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Handbal Vereniging Beilen. Deze zal gehouden worden op woensdag 9 oktober a.s. om 19:30 uur in de Drenthehal in Beilen.

  Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u een e-mail te sturen naar beilen@handbal.nl. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan gaan wij er van uit dat u akkoord bent met de genomen beslissingen en besluiten tijdens de ALV. Onderstaand vindt u de agenda van de ALV.

  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur van Handbal Vereniging Beilen,

  Brian Oosterhof
  Voorzitter HV Beilen

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen ALV 2018-2019
  5. Vaststellen jaarverslag 2018-2019
  6. Verslag financiƫle kascommissie
  7. Benoeming kascommissie  
  8. Vastellen jaarbeleid 2019-2020
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting