• Afmelden

    Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 31 mei schriftelijk (digitaal) bij de ledenadministratie: Brian Oosterhof via penningmeester@hvbeilen.nl

    Bij opzegging van het lidmaatschap dient nog contributie te worden betaald over de maand van opzegging en de twee maanden opvolgend. Bij opzegging na 1 september van enig jaar wordt de aan het Nederlands Handbal Verbond verschuldigde contributie (Bondscontributie) voor de resterende maanden van het seizoen, ineens in rekening gebracht bij het betreffende lid.